Lidmaatschap

Unicum is een gezellige club met een gezonde leeftijdsopbouw. Presteren en recreeren gaan hand in hand. Er wordt veel in georganiseerd verband getennist, maar dat geldt zowel voor competitie- als recreatietennis. Ook kunt u elke week meedoen met de toss-avond, waarbij u in gemoedelijke sfeer een balletje kunt slaan en kunt kennismaken met clubgenoten.

Natuurlijk bestaat er ook een mogelijkheid voor het nemen van lessen. Beginners en gevorderden kunnen onder deskundige leiding privé-of groepslessen volgen. Ook de allerkleinsten kunnen op speelse wijze met het tennis vertrouwd raken.

Nieuwe leden hebben bij het nemen van les in principe voorrang, zodat zij het spel leren en andere leden leren kennen. Bij het indelen van lesgroepen gelden dezelfde regels als voor leden die al langer lid zijn. Wij vragen uw begrip er voor dat de tennisschool niet altijd kan voldoen aan voorkeurstijden.

Lid worden

Unicum heeft nog ruimte voor nieuwe leden. We kennen geen wachtlijst, u kunt meteen gaan tennissen. Wilt u lid worden, maak dan gebruik van het aanmeldingsformulier.

Contributie

Unicum kent geen inschrijfgeld. De tarieven zijn inclusief het deelnemen aan diverse evenementen, zoals bijvoorbeeld de clubkampioenschappen en de competitie.

Lidmaatschap   Geboren in  Incasso 2018*
Senioren (v.a. 18)  2000 of eerder  € 190
Studenten**  n.v.t.  € 130
Junioren  (13 t/m 17)  2001 t/m 2005  € 125
Pupillen (t/m 12)  2006 of later   €  77
Eerstejaars pupillen (≤ 12)  2006 of later  €  28
Niet spelend lid  n.v.t.  €  36

 *  Incasso van de contributie zal in de eerste week van maart gebeuren. Daarna voor nieuwe leden aan het eind van elke maand. 
** Kopie van de collegekaart naar Unicum Ledenadministratie sturen. Leden van L.V.V.S. Augustinus krijgen een korting van € 30. Lidmaatschap graag bij aanmelding doorgeven.

Rekeningnummer van T.C. Unicum:

Het rekeningnummer van T.C. Unicum is: NL03 INGB 0003 9272 05.

Winterkorting Terwegen Indoor, Sassenheim

Veel Unicum-leden spelen in de winter binnen door. Speciaal voor Unicum-leden is een afspraak gemaakt met Terwegen Indoor, dat als onze leden een 10 urenkaart kopen ze als Unicumlid GRATIS een extra uur spelen krijgen. Daarmee heb je een uur extra tennis voor dezelfde prijs (11 uren). Ook steun je op deze manier de TC Unicum clubkas, want van elke 10 urenkaart ontvangt onze tennisclub € 10 van Terwegen Indoor.

  • De urenkaart kun je ook na afloop van het seizoen nog gebruiken (over meerdere seizoenen) en vervalt dus nooit.
  • Je kunt de kaart de hele week op alle vrije uren gebruiken m.u.v. ma t/m vr avond van 18:00 tot 22:00 uur.
  • Bovendien kun je vóór het eerste uur van elke dag (9:00) en ná het laatste uur van de doordeweekse dag (23:00) een half uur extra GRATIS spelen !

Het boeken van een tennisbaan kan onze website of via de website van Terwegen d.m.v. de speciale Unicum button.
De registratie en het reseveren / afboeken van de speeluren is volledig digitaal.
Bij Terwegen speel je op een naaldvilttapijt, wat minder belastend is voor de knie- en enkelgewrichten dan andere hardcourt banen.

Jeugdsportfonds: Alle kinderen moeten kunnen sporten

Het Jeugdsportfonds Leiden creëert sportkansen voor minder bevoorrechte jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, die wonen in de gemeente Leiden. Het gaat om jongeren die graag in groepsverband willen sporten, maar dat vanwege de financiële situatie van hun ouders niet kunnen. Bent u benieuwd of uw kind in aanmerking komt voor een bijdrage van het Jeugdsportfonds Leiden, neem dan een kijkje op de website van het Jeugdsportfonds Leiden

Ledenopbouw

TC Unicum had in 2017 ruim 700 leden. Volgens voorschrift van de KNLTB mag een vereniging maximaal 110 leden per baan toelaten. De banen 1 t/m 7, maar ook baan 9 en 10 zullen komend jaar worden vervangen door jaar-rond banen met een gravel toplaag. Baan 8 zal worden vervangen door Padelbanen. Dat betekent dat Unicum dus nog ruimte voor nieuwe leden heeft en ook dat we komende winter kunnen doorspelen op ons eigen park.
We hanteren dan ook geen wachtlijst. De grootste groep leden is tussen de 35 en 44 jaar oud, en ook de aanpalende leeftijdsgroepen zijn goed vertegenwoordigd.

 
Toelichting verenigingsdiensten

Als je lid wordt van Unicum, dan is het gebruikelijk ook wat te doen voor de club onder het motto: ‘Vele handen maken licht werk’. Van elk Unicum lid wordt verwacht dat hij of zij een drietal diensten doet gedurende een seizoen. Dat mag natuurlijk ook vaker als je het leuk vindt of de club meer wilt ondersteunen.
De diensten kunnen zijn bardiensten, keukendiensten of parkdiensten, verdere informatie daarover kun je terugvinden op onze website.

De diensten worden geregeld via onze website of de KNLTB ClubApp. Je kunt daar komen door op de website in te loggen via de oranje knop "Mijn Unicum" rechtsbovenaan de Unicum webpagina's. Hoe je de ClubApp kunt downloaden vind je op de ClubApp-pagina.
Hoe eerder je je inschrijft, des te meer keus in de data waarop je de diensten kunt doen. Je kunt daar, gedurende het seizoen, ook zien wie er is ingedeeld en krijgt automatisch herinneringen per e-mail.

Als je geen diensten wilt doen, er of geen tijd voor hebt, dan kun je dat afkopen à 25 euro per dienst (75 euro totaal).
Meer informatie kun je lezen in het reglement van de verenigingsdiensten. Hier staat nog een uitleg over het inschrijven voor een dienst.


 
Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen kunt u doorgeven via het wijzigingenformulier onder MijnUnicum (eerst inloggen) of via de ClubApp.

Alls leden krijgen een KNLTB ledenpas. Heeft u vorig jaar nog géén pas ontvangen of wilt u een nieuwe foto op uw pas, stuur dan voor 15 januari één pasfoto naar de ledenadministratie, door deze hieronder te uploadenvia [email protected].

  • Bij digitale aanlevering naam van pasfoto voorzien van achternaam en voorletters.
  • Klik voor KNLTB-voorwaarden pasfoto hier.
  • De pasfoto moet digitaal 300x400 pixels zijn.

Als u de foto na 15 januari inlevert kunnen we uw pas op tijd gereed te krijgen.
De foto hoeft voor senioren slechts éénmaal per 10 jaar en voor junioren eens per 3 jaar vernieuwd te worden. Maar ook voordat u over de houdbaarheidsdatum heen bent, kunt u als lid eenvoudig een nieuwe foto uploaden met uw mobiele telefoon.
  

Lidmaatschap opzeggen

Liever niet maar mocht u dat toch willen doen dan moet u het volgende weten.
Opzeggingen worden volgens de verenigingsstatuten alleen schriftelijk geaccepteerd, je kunt dit doen door ons te mailen. En wel vóór 1 december voorafgaand aan het seizoen.
Als de opzegging dus niet is ontvangen wordt de reguliere contributie in rekening gebracht. De reden hiervoor is o.a. dat bij het vaststellen van de begroting van de dan bekende ledenaantallen wordt uitgegaan en dat tevens in die periode de afdracht aan KNLTB berekend wordt. 

TC Unicum Ledenadministratie
[email protected]  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden
Nederland