Sportief gedrag

Inleiding

Tennissers willen graag tennissen in een sportieve, veilige en respectvolle omgeving.
Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport.
Op en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen.
Het kan echter voorkomen dat spelers of toeschouwers zich tijdens competitie of toernooien misdragen op en om de baan.

Onsportief gedrag of misdraging?

We kennen het allemaal: een discussie tussen spelers of de bal in of uit was. Spelers hebben hier een eigen verantwoordelijkheid in en beslissen over hun eigen speelhelft of de bal in of uit is. Soms kan het helpen om spelers hier op te wijzen en even bij de baan te gaan staan. Besef wel dat onsportief gedrag nog geen misdraging is.

Wanneer is er sprake van een misdraging?

Voordat er wordt ingegaan op hoe je moet handelen bij een misdraging, is het goed om te weten wat er verstaan wordt onder een ‘misdraging’. Een misdraging is een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel van TC Unicum. Er zijn verschillende gradaties van misdragingen, maar te denken valt aan uitschelden, bedreiging, of vernieling. Ernstige misdragingen hebben betrekking op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

Wat te doen bij misdragingen die plaatsvinden op de club?

Het is belangrijk om te weten dat je binnen onze eigen vereniging verantwoordelijkheid hebt om op te treden als er een misdraging plaatsvindt. De verantwoordelijkheid ligt namelijk in eerste instantie bij de vereniging, die direct maatregelen kan treffen.
Gebeurt er wat op of om de baan, loop er dan heen om te kijken wat er aan de hand is. Probeer degene op zijn/haar gedrag aan te spreken en er samen uit te komen, zodat erger wordt voorkomen.

Meld misdragingen altijd!

We verwachten dat iedereen bij TC Unicum die een (vermoedelijke) misdraging heeft waargenomen dit meldt, om zo mee te werken aan Fair Play. In de ernstige gevallen is het verplicht om een melding te doen bij de KNLTB en neemt de KNLTB de behandeling van de misdraging over van de vereniging.

Misdraging        
page2image4292323280
       

Mediation

       
page2image4292323280
page2image4292327584
page2image4292309440

Meld een misdraging altijd bij het bestuur van TC Unicum en als het uit de hand loopt bij:
het meldpunt van de KNLTB

Ingrijpen

page2image4292329952
 
page2image4292318544

page2image4190769200

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden
Nederland