Verenigingsdiensten

BAR-diensten

BAAN-diensten

 

Op deze pagina vind je informatie over de verenigingsdiensten. Vanaf 2018 hebben we door de verzelfstandiging van het park, naast de BAR-diensten ook de mogelijkheid om in te schrijven voor BAAN-diensten.
Je kunt naar de specifieke uitleg van de diensten gaan door te klikken in de banner bovenin. Als je weer op DIENSTEN klikt kom je hier weer terug.

Inschrijven voor de diensten op de website

Het inschrijven voor de diensten is dit jaar eenvoudiger geworden, je kunt het doen op onze eigen website in de afdeling 'Mijn Club' (via de knop rechtsboven op de pagina). Als je problemen hebt met inloggen vind je onderaan de uitleg wat je dan moet doen.

In 'Mijn Club' ga je naar het tabblad 'Diensten' en kijkt het meest overzichtelijk bij de lijstweergave. (De Kalender-weergave is hier nog niet af)
Aan de linkerkant zie je op datumvolgorde, alle diensten staan waarop nog kan worden ingeschreven. Dat is, zeker in het begin, een héél lange lijst, maar je kunt iedere maand in en uitklappen.
Je kiest de dienst en datum die jou schikt, klik op het groene balletje, even controleren en op inplannen klikken. De diensten waarop je je hebt ingeschreven verschijnen in de kolom aan de rechterkant. Je krijgt ook een bevestiging per e-mail.

Leden moeten diensten hebben ingepland voor het aantal punten zoals in onderstaande staande tabel is opgenomen òf hebben laten weten dat men de diensten wil afkopen.
Wanneer je nog niet voor alle diensten kunt inschrijven (b.v. omdat werkroosters nog niet bekend zijn), maar de diensten niet wil afkopen, stuur dan een mail naar  [email protected].

Herinneringen
10 dagen vóór de dienst is ingepland EN 1 dag tevoren krijg je nog een herinnerings e-mail. Daar staat de laatste informatie in en ook een schema wie die dag allemaal dienst heeft zodat je weet wie je moet opvolgen en wie het weer van jou overneemt.

Lees op de website ook de pagina over de afzonderlijke diensten goed door.

PS Voor degene die dat nog zouden willen …
Het inschrijven voor (bar)diensten 2018 kan ook nog op dezelfde manier als vorig jaar via de webpagina van mijn.knltb.club.
✓ DAAR kun je nog wel het week en maandrooster zien.
✓ Alle groene diensten zijn nog vrij om in te schrijven
https://mijn.knltb.club/clubs/e5d8d16a-8aba-4aba-913a-535c47369ea7

Afkopen

De diensten kunnen worden afgekocht à € 1,— per 1 punt. Afkopen van alle diensten is dit jaar dus 75 euro.  Stuur, als je één of meerdere diensten wilt afkopen, een e-mail naar: [email protected].

Incasso bij niet inschrijven of reageren
Gedurende het seizoen zullen we in het systeem kijken of er nieuwe leden zijn bijgekomen en deze dan vragen een aantal diensten in te plannen vóór een bepaalde datum. Wanneer je, zelfs na een rappel dan nog niet alle diensten hebt ingepland of hebt aangegeven dat je één of meer diensten wilt afkopen, dan zal € 1,- per punt geïncasseerd worden.

Communicatie via e-mailadres in ledenadministratie
Alle communicatie over de verenigingsdiensten wordt gestuurd naar het e-mailadres, dat bijde ledenadministratie van Unicum bekend is. Controleer via 'Mijn Club' op de website of het juiste e-mailadres in de ledenadministratie is opgenomen! U kunt het zelfs aanpassen in de ClubApp.

Niet op komen dagen voor een dienst
Als je voor een dienst hebt opgegeven en je komt niet opdagen, dan zal daarvoor 50 euro worden aangerekend (ongeacht het type dienst). Dit bedrag wordt per incasso geïnd.

Wie doen er bardienst?

Ieder senior lid van 18 jaar en ouder is verplicht diensten te doen voor TPC Unicum.
Dat kunnen zijn bar-, keuken of baandiensten.
Leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld en ook leden die vrijstelling willen op basis van b.v. commissiewerk, kunnen daarvoor per e-mail een verzoek indienen.
Ben je langdurig geblesseerd of zijn er andere redenen waardoor je niet in staat bent om de diensten te draaien, dan kun je eveneens een ontheffing aanvragen. Die ontheffing wordt schriftelijk per e-mail verleend door het bestuur voor een aangegeven periode. Stuur in dat geval een email naar [email protected]. Met de inhoud van deze e-mails zal vertrouwelijk omgegaan worden.

Voor de vervulde diensten krijg je punten. Een lid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 75 punten heeft. Dat aantal wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en besproken in de ALV. Voor de bar- en keukendiensten worden standaard 25 punten toegekend, tenzij in bijzondere gevallen diensten bonuspunten krijgen. Daat staat dan vermeld in het dienstrooster. Voor de baandiensten is een afwijkende regeling die wordt uitgelegd op de pagina baandienst.

Je mag natuurlijk graag ook vaker voor een dienst inschrijven als je het leuk vindt, meer mensen wilt leren kennen of de club wilt ondersteunen. 

Het doen van deze diensten is onlosmakelijk verbonden aan je lidmaatschap van TPC Unicum. Er bestaat geen verplichting voor diensten voor leden jonger dan 18 jaar (in verband met de Drank en Horecawet mogen zij géén bar- en keukendiensten doen, wel baandiensten) en voor ereleden.

Alle leden kunnen ook de verenigingsdiensten afkopen.

Nieuwe leden, die na start van het seizoen lid worden, moeten naar rato van het aantal maanden dat ze lid zijn verenigingsdiensten doen. Het seizoen loopt in 2018 van 1 april tot en met 31 december.

Lid geworden tussen Te behalen punten
    1 april 2018            1 mei 2018       75 punten
1 mei 2018 1 juni 2018 75 punten
1 juni 2018 1 juli 2018 50 punten
1 juli 2018 1 aug. 2018 50 punten
1 aug. 2018 1 sept. 2018 25 punten
1 sept. 2018 1 okt. 2018 25 punten
1 okt. 2018 31 nov. 2018 25 punten
1 nov. 2018 1 dec. 2018 0 punten
1 dec. 2018 31 dec. 2018 0 punten

Inloggen op de website

Om in te loggen op de website moet je op de knop 'Mijn Club' klikken. Je krijgt dan een inlogvenster waar je jouw KNLTB-nummer en jouw bijbehorend wachtwoord moet ingeven. Die inlogcombinatie geldt ook voor de ClubApp.

Mocht je het wachtwoord vergeten zijn dan kun je dat eenvoudig zelf opvragen door in het inlogvenster op onze website op “Wachtwoord vergeten” te klikken. Je ontvangt dan van KNLTB.club een e-mail op het aan ons opgegeven e-mail adres, met een link om het wachtwoord te resetten.
Die link is, om veiligheidsredenen, slechts een beperkte tijd geldig.

Mocht je niet binnen afzienbare tijd deze e-mail ontvangen, controleer dan eerst of de e-mail wellicht in jouw spam-box terecht is gekomen.
Het kan ook zijn dat in onze ledenadministratie niet het juiste e-mail adres staat.
Dan een e-mail sturen naar de ledenadministratie met jouw huidige e-mailadres, dan kan het e-mailadres worden gecorrigeerd, waarna de link om het wachtwoord te resetten nogmaals kan worden aangevraagd via de website.
T.C. Unicum kan niet zelf het wachtwoord voor u resetten.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden