Verenigingsdiensten

BAR-diensten

BAAN-diensten

Verenigingsdiensten

TPC Unicum is een club die volledig draait op vrijwilligers. We vinden dat dit de onderlinge samenhang in de club vergroot: de club is zo van ons allemaal. Uitgangspunt is dat veel handen licht werk maken. En om die handen de gelegenheid te geven hun werk te doen hebben we verschillende soorten verenigingsdiensten in het leven geroepen. Voor het verrichten van de diensten hebben we bovendien spelregels opgesteld, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Op deze pagina vind je informatie over de twee belangrijke soorten verenigingsdiensten: Bardiensten en Baandiensten. Je kunt naar de specifieke uitleg van de verschillende soorten diensten toe gaan door te klikken in de banner hierboven. Als je weer op DIENSTEN klikt kom je hier weer terug.

Wie doen er verenigingsdienst?

Ieder senior lid van 18 jaar en ouder is verplicht diensten te doen voor TPC Unicum.
Dat kunnen bar- of baandiensten zijn. Onder bardiensten vallen ook de keukendiensten. Dat dan help je in de keuken door het maken van broodjes voor de lunch of wanneer er in het kader van een evenement gekookt wordt.

Voor de vervulde diensten krijg je punten. Een jaarrondlid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 75 punten heeft behaald. Een winterlid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 25 punten heeft behaald.
Het aantal te behalen punten wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en besproken in de ALV. Voor de bardiensten worden standaard 25 punten toegekend per dienst, tenzij in bijzondere gevallen diensten bonuspunten krijgen. Dat staat dan vermeld in het dienstrooster. Dus in principe doet ieder lid 3 bardiensten. Voor de baandiensten is een afwijkende regeling die wordt uitgelegd op de pagina baandienst.

Je mag natuurlijk graag ook vaker voor een dienst inschrijven als je het leuk vindt, meer mensen wilt leren kennen of de club wilt ondersteunen.

Nieuwe leden, die na start van het seizoen lid worden, moeten afhankelijk van de periode waarin ze lid geworden zijn, verenigingsdiensten doen. Het jaarrondseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

Lid geworden in de periode: Te behalen punten
Vóór 1 januari   75 punten
1 januari 31 mei 75 punten
1 juni 31 juli 50 punten
1 augustus 31 oktober 25 punten
1 november 31 december 0 punten
Winterlid in de periode: Te behalen punten
1 oktober 31 januari 25 punten
1 februari 31 maart 0 punten

Wanneer je onzeker bent over het doen van een bardienst, omdat je niet weet hoe het werkt, waar je alles moet vinden, hoe de kassa werkt, etc. , dan maakt iemand van de barcommissie je graag wegwijs achter de bar en in de keuken. Stuur in dat geval een mailtje naar [email protected].

Uitzonderingen

Het doen van deze diensten is onlosmakelijk verbonden aan je lidmaatschap van TPC Unicum. Er is een aantal uitzonderingen:

  • 75-plus: Leden hoeven geen verenigingsdiensten te doen vanaf het jaar waarin ze 76 worden.
  • 18-min: Leden moeten verenigingsdiensten doen vanaf het jaar waarin ze 18 worden.

Leden die vrijstelling willen op basis van b.v. commissiewerk, kunnen daarvoor per e-mail aan [email protected] een verzoek indienen. Het verzoek om vrijstelling wordt voorgelegd aan het bestuur dat daar uiteindelijk over besluit.

Ben je langdurig geblesseerd of zijn er andere redenen waardoor je niet in staat bent om de diensten te draaien, dan kun je eveneens een ontheffing aanvragen. Die ontheffing wordt schriftelijk per e-mail verleend door het bestuur voor een aangegeven periode. Stuur ook in dit geval een email naar [email protected]. Met de inhoud van deze e-mails zal vertrouwelijk omgegaan worden.

Afkopen

Alle leden kunnen ook de verenigingsdiensten afkopen voor 25,- per dienst. We moedigen dit niet aan, want we moeten de bar- en baandiensten wel vervuld krijgen.
De diensten kunnen worden afgekocht à € 1,- per 1 punt. Afkopen van alle diensten is dit jaar dus € 75,-. Stuur, als je één of meerdere diensten wilt afkopen, een e-mail naar: [email protected]. Het verschuldigde bedrag zal worden geïncasseerd.

Inschrijven en inroostering

Vlak voor een nieuw verenigingsjaar zal de barcommissie de leden via verschillende communicatiekanalen (nieuwsbrief, website, Clubapp en eventueel een e-mail) oproepen om voor een bepaalde datum de bardiensten in te plannen of aan te geven of zij de diensten willen afkopen of vrijstelling willen aanvragen. Dus ook wanneer je af wilt kopen of vrijgesteld wilt worden, wordt er actie van je verwacht.
Wanneer je nog niet voor alle diensten kunt inschrijven (b.v. omdat je nog niet weet wanneer je moet werken), maar de diensten niet wil afkopen, stuur ook dan een mail naar [email protected].

Als je na die oproepen niet aangeeft of je bardienst wilt doen, wilt afkopen of vrijstelling wilt, dan zal de barcommissie een bardienst aan je toewijzen. Dat betekent dat je dan door de barcommissie op een dienst wordt ingedeeld. Ruilen kan, maar alleen wanneer dit minimaal een week van te voren aan [email protected] wordt doorgegeven. Alsnog afkopen kan ook, maar ook alleen wanneer je dit minimaal een week van te voren doorgeeft aan [email protected]. Het afkooptarief is dan wel dan € 50,- per dienst.

Inschrijven voor de bardiensten

Het inschrijven voor de bardiensten kan op verschillende manieren: via de website en via de Clubapp. Wanneer het inschrijven op een van deze manieren niet lukt, kan je ook een mail sturen naar [email protected] met het verzoek om je voor een bepaalde dienst in te roosteren.
Inschrijven voor baandiensten gaat anders. Klik daarvoor op Baandiensten in de banner hierboven.

Handleiding Inschrijven voor bardiensten via de website

Ga naar de website rechtsboven in naar de afdeling 'Mijn Club' Wanneer 'Mijn Club' niet verschijnt, maak dan het scherm groter.

Log in op het inlogscherm. Als je problemen hebt met inloggen vind je onderaan de uitleg wat je dan moet doen.