Vacatures

 

Jeugdcommissie
 

[email protected]

Voor de organisatie van de Jeugd Onderlinge (27-6 t/m 3/7) zoeken we twee enthousiaste leden die de voorbereidingen en de uitvoering willen oppakken samen met de andere leden van de Jeugdcommissie.

Werkzaamheden: voorbereiden van de communicatie samen met de PR commissie, opzetten van de planning van het toernooi, prijzen regelen, regelen van de tafelbezetting, coaching van kinderen en de ouders etc. Uiteraard hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden maar organiseer je samen met de andere leden van de jeugdcommissie het toernooi.

Wil je je aanmelden voor de commissie of wil je meer weten wat het allemaal inhoud neem dan contact met ons op met Michel Rademaker


Jeugdcommissie
 

[email protected]

Voor de organisatie van het Jaap Noordman open toernooi (15/8-21/8) zoeken we twee enthousiaste leden die de voorbereidingen en de uitvoering willen oppakken samen met de andere leden van de Jeugdcommissie.

Werkzaamheden: voorbereiden van de communicatie samen met de PR commissie, opzetten van de planning van het toernooi samen met Match, Jan Jaap Overgaauw als wedstrijdleider, prijzen regelen, regelen van de tafelbezetting, coaching van kinderen en de ouders etc. Uiteraard hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden maar organiseer je samen met de andere leden van de jeugdcommissie en Jan Jaap het toernooi.

Wil je je aanmelden voor de commissie of wil je meer weten wat het allemaal inhoud neem dan contact met ons op met Michel Rademaker

Barcommissie
 

[email protected]

De barcommissies is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de bar en de keuken. De bar is het hart van de club en en het clubhuis. Belangrijk dus dat de bar goed draait. De barcommissie is op zoek naar drie extra commissieleden. Een belangrijke taak is het verzorgen van een efficiënte en tijdige inkoop.  Verder zullen de commissieleden zich ook bezig gaan houden met de organisatie van de bar: weten alle bardienstmedewerkers wat ze moeten doen, hoe ze dat moeten doen, en hoe ze onze gasten goed welkom kunnen heten? De nieuwe barcommissieleden richten zich dus vooral op de procedures binnen de bar en op het begeleiden van de leden die bardienst doen.
Voor meer informatie of om je aan te melden kun je terecht bij de barcommissie.

Versterking voor het nieuwe barteam | Horecateam 2.0
 

[email protected]

Bij Unicum draait alles om de bar en gezelligheid (ok, ook een beetje om tennis). Daarom is een goede barbezetting ook essentieel.
Alle Unicum-leden doen 3 bardiensten per jaar of kopen dit af. Maar dan blijven er nog veel diensten over, waarvoor het vaak lastig is mensen te vinden. Ook is het niet mogelijk om iedereen die bardienst doet vooraf goed te instrueren.
Daarom willen we een team opzetten van vaste, goed geïnstrueerde barvrijwilligers die tegen vergoeding, minimaal 2/maximaal 5 diensten per maand doen, als aanvulling op het systeem van de verplichte bardiensten. Dit najaar draaien we proef met dit team, zodat we in het voorjaar 2017 een goede start kunnen maken.

Voor dit team zoeken we mensen die:

  • lid zijn van Unicum (of directe familie/bekenden) van 16 jaar en ouder;
  • 2 tot 5 bardiensten willen doen per maand, met name avonddiensten;
  • tegen een (onbelaste) vrijwilligersvergoeding van € 30,- bij een volledige avonddienst of € 5,- per uur.
  • enthousiast, gastvrij, communicatief en representatief zijn;
  • zich verantwoordelijk voelen voor hun taken, instructies kennen, afspraken nakomen en zelf zorgen voor vervanging bij verhindering.

Wat zijn je taken?
Je bereidt drankjes en maakt gerechten klaar van de kleine kaart. Je zorgt voor aanvulling van voorraden, schoonhouden van bar, keuken en clubhuis/terras en je werkt actief mee aan een goede sfeer op Unicum (praatje, muziek, verlichting etc.). Je geeft informatie over Unicum als eerste aanspreekpunt van de vereniging.

Meer weten?
Neem dan contact op met Dick Paul (06-53591539) of Angela van der Woude (06-42849041).

Wil je graag bij dit team?
Kom dan naar de informatie-/instructie-avond op 31 augustus om 19.30 uur op Unicum.  Meld je hiervoor aan bij Angela van der Woude ([email protected]). Je kunt haar ook mailen als je wel interesse hebt, maar er niet bij kunt zijn.

OOK ALS JE IEMAND KENT, DIE INTERESSE ZOU KUNNEN HEBBEN, WIL JE DIT DAN DOORGEVEN?


Vrijwilligers- en evenementencommissie
 

[email protected]

Binnen Unicum gebeurt er niet veel zonder vrijwilligers. De vrijwilligers- en evenementencommissie heeft als taak om te inventariseren wie wat kan en wil doen binnen Unicum. En om de betreffende leden te benaderen voor commissies en andere klussen binnen de club. Daarbij werken ze nauw samen met de nieuwe ledencoaches. Verder organiseert deze commissie ook de eendaagse events, zoals de Open dag, het rackettrekken, de afsluiting van de competitie en van het seizoen, en de Nieuwjaarsreceptie.
Voor deze commissie hebben we 3-4 leden nodig.

Belangstelling? Geef je op bij Rudy van Zijp. Voor vragen kun je ook bij hem terecht


Senioren toernooicommissie
  [email protected] of
[email protected]
Ooit meegedaan aan wat veel mensen het gezelligste toernooi van Unicum vinden, het Open Senioren toernooi? De commissie die dit toernooi elk jaar organiseert, kan wel wat versterking gebruiken. We zijn op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden. 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Rudy van Zijp of Dyo Breton van Groll.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden
Nederland