Padel bij Unicum

Wat is Padel?

Padel is een racket- en balsport dat je als dubbelspel speelt, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash.
Bij padel moet de bal over het net op de speelhelft van de tegenstander(s) geslagen worden, zonder dat de bal eerst een van de wanden raakt. Het doel is om de tegenstander(s) te beletten de bal terug te slaan.

De bal blijft echter in het spel als deze eerst de grond raakt en daarna een van de wanden. Dit zorgt voor langere rally's en meer spelplezier. Dit betekent ook dat tactiek belangrijker is dan kracht, aangezien de bal steeds kan terugkeren.
De sport wordt zowel recreatief als competitief beoefend. (Bron: wikipedia)

Demo video Padel: https://www.youtube.com/watch?v=UCmUO31QhYc

Wat zijn de Padel spelregels?

Serveren
De opslag gebeurt altijd onderhands nadat je de bal 1 keer hebt laten stuiteren achter de servicelijn. De bal moet lager dan heuphoogte geraakt worden en diagonaal geslagen worden. De serveerder moet met 1 voet op de grond blijven staan. Die voet mag hierbij de servicelijn niet overschrijden of raken. De bal moet rechtstreeks landen in het servicevak van de tegenstander(s) en mag daarna de rastering niet raken, het glas (of de muur) wel.

Net zoals bij tennis krijgt men 2 pogingen. Als de bal bij een service het net raakt en daarna toch in het servicevak van de tegenstander(s) landt is het een let.
Bij het eerste punt van een game begint de serveerder rechts om daarna telkens van zijde te wisselen.
De opslag rouleert per game. Serveren mag afwisselend iemand van het ene team en iemand van het andere team. Dit blijft wel steeds dezelfde volgorde.

De ontvanger mag kiezen of hij de bal terugspeelt voor of nadat deze eventueel de zij- of achterwand raakt. De return mag niet bovenhands gespeeld worden. Na de opslag zijn de lijnen niet meer van belang. (Bron: wikipedia)

Spelverloop
De bal mag slechts eenmaal stuiten op de grond. De bal mag gespeeld worden voor of na de stuit, eventueel na contact met de wand.
De bal mag de wand of de rastering van de tegenstander(s) niet rechtstreeks raken. Wél mag er tegen de eigen wand gespeeld worden om zo de bal over het net te krijgen. Tegen de eigen rastering spelen is fout.

Als de bal via het speelveld over de wanden wordt geslagen is het punt voor de aanvallende ploeg. Spelers mogen echter het speelveld verlaten om de bal te gaan halen en zo de bal over de wanden terug op het veld van hun tegenstander(s) te slaan. Dit komt echter, behalve in de demo-video, zeer zelden voor.

Na een oneven aantal games wisselen de spelers van kant. (Bron: wikipedia)

De puntentelling
De puntentelling gebeurt zoals in tennis: 15, 30, 40, (voordeel indien nodig), game, set, match. 6 winnende games per set, vanaf 5-5 speelt men echter tot 7. Wordt het 6-6, dan volgt er een tiebreak.

In de tiebreak wint degene die het eerst 7 punten haalt, met een verschil van 2 punten.
De opslag wisselt dan anders, om de 2 punten is het aan de tegenpartij.
Afhankelijk van de competitieformule speelt men naar 2 of 3 gewonnen sets. (Bron: wikipedia)

Kan ik Padel een keer proberen?

Ja, we snappen dat je niet gelijk besluit om een jaarrond lidmaatschap te nemen als je nog nooit Padel hebt gespeeld.

We gaan dan ook in het najaar Clinics organiseren waar je GRATIS een keer Padel kunt uitproberen.
Volg de nieuwsbrieven en kijk op de website bij evenementen wanneer de clinics staan ingeroosterd.

Wanneer kun je het spelen?

Bij TC Unicum kan Padel jaarrond worden gespeeld.
De speeltijden zijn gelijk aan die van tennis en hangen samen met de openingstijden van het park.

Wie mogen er spelen?

In principe mogen alleen leden met een PADEL-abonnement spelen.
Daarnaast gaan we losse baanverhuur opzetten voor nog-niet-leden om zo ook niet-leden kennis te kunnen laten maken met padel.

Wat kost een abonnement om Padel bij TC Unicum te kunnen spelen?
Afhankelijk van het soort lidmaatschap dat je kiest betaal je een vast bedrag. Dat is in principe voor jaarrond.
Het jaar start op 1 januari en loopt tot 31 december. De tarieven worden jaarlijks in de ALV vastgesteld.

Voor het inschrijven als lid en de tarieven vindt je de informatie op deze website bij het verenigings-menu: https://www.tcunicum.nl/lidmaatschap.

TC Unicum Lidmaatschapspas, wat zijn m’n rechten en plichten en hoe zit dat met losse verhuur?
Als je bij TC Unicum een padel abonnement hebt , ben je automatisch lid van de KNLTB. Je krijgt als je padel-competitie gaat spelen ook een PADEL bondsnummer. Ja krijgt een KNLTB-pas waarop jouw rechten voor beide sporten zijn geregeld.

Padel-only leden hebben dezelfde rechten en plichten leden met een tennis-only of gecombineerd abonnement Dus je moet ook verenigingsdiensten draaien danwel afkopen.
Verder zijn alle algemeen zaken waar je als TC Unicummer recht op hebt of verplicht bent ook voor een Padel-only lid van toepassing.

Verhuur padelbaan
Individuele huurders van een padelbaan, hebben geen extra rechten dan de toegang tot de baan gedurende het specifieke uur dat ze die baan huren. Zij moeten zich aan de bar melden en mogen daarnaast van het clubpaviljoen en kleedkamers gebruik maken.

Moet ik afhangen en hoelang kan je dan spelen?

Ja, net als met de tennisbanen moet je ook voor Padel een baan afhangen voordat je er op gaat spelen. Dit kan via ons huidige afhangbord.
Afhangen kan uiteraard alleen als lidmaatschap bij TC Unicum ook het padel abonnement omvat. 
De afhangtijden zijn, omdat je het spel alleen in dubbel speelt, steeds een uur.

Kan ik les krijgen?

TC Unicum is bezig om te zorgen dat we binnenkort ook lessen kunnen aanbieden.
De lessen zullen door professionele trainers worden verzorgt en buiten de piek-uren.

Padel evenementen

De eerste paar maanden van het najaar 2018 zullen we nog niet veel georganiseerde events hebben.
Wel zal er op vrijdagavond en zondagmiddag PADEL toss zijn. Je doet mee zonder vooraf in te schrijven en je speelt steeds een half uur met steeds wisselende partners.
Later zullen we Onderlinge kampioenschappen organiseren en mee doen met open toernooien, competitie etc. etc.

Kan ik competitie spelen?

Net als bij tennis kent Padel een voorjaars- en een najaarscompetitie. Deze tijdvakken lopen gelijk met die van tennis. Speelschema:

Zie voor de teams en programma's van de najaarscompetitie op Padel / Padelteams Najaar 2018

Competitieklassen van de KNLTB

In de Najaarscompetitie kun je meedoen aan de vrijdagavond (nieuw!), zaterdag of zondag competitie. In de competitie zitten zowel mannen als vrouwen in hetzelfde team en spelen tegen en door elkaar heen.
Er wordt gespeeld in 4 klassen, ingedeeld op padelspeelsterkte:

  • Topklasse – wedstrijdspelers. Voor de Topklasse (alleen zondag) dient de VCLP een promotieverzoek in te dienen. De nummers 1 t/m 4 in deze klasse spelen om het landskampioenschap in de play-offs.
  • 1e klasse – wedstrijdspelers
  • 2e klasse – gevorderden
  • 3e klasse – beginner

Als beginnende Padel club hebben we voor de najaarscompetitie 2018 één herenteam in de zondag 2e klasse.

Padel rating

https://www.knltb.nl/over-padel/wat-is-padel/rating/

Kan ik al open toernooien op TC Unicum spelen?

Ja, er zullen bij TC Unicum open toernooien gaan worden georganiseerd.
Vooralsnog gaan we in de opstartfase echter eerst zorgen dat we binnen de club onze zaken op orde krijgen.

Vragen?

logo

E-mail

vragen@tcunicum.nl

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden