Vanavond ALV in ons clubhuis

29 januari 2018


Vanavond maandag  29 januari de Algemene Leden Vergadering van TC Unicum,
in ons clubhuis aan de Haarlemmerweg 99, aanvang 20.00 u.

AGENDA:
1.    Opening
2.    Notulen ALV dd 26 juni 2017 (ter goedkeuring)
3.    Mededelingen / ingekomen stukken
4.    Status verzelfstandigingstraject
5.    Prognose jaarrekening 2017 (ter informatie)
6.    Begroting 2018 (ter goedkeuring)
7.    Voorlopige jaarplanning 2018
8.    Ledenadministratie: afscheid Els van Veen en introductie opvolgster Savannah Montanje
9.    Herbenoeming Onno van Steenis als secretaris (ter goedkeuring)
10.  WVTTK
11.  Sluiting

De notulen en stukken voor de vergadering zijn per e-mail links aan alle leden toegezonden.
Wij hopen velen van jullie weer te mogen begroeten vanavond!
Het bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden