De komst van de padelbanen wordt concreter ...

02 november 2018


We hebben allen sinds de opening van het "hernieuwde Unicum" lopen kijken naar “het gat” waar we tennisbaan 8 gewend waren te zien.
Veel leden vragen zich af “Padel, wanneer gaat het beginnen?” Daar kunnen we nu een antwoord op gaan geven omdat afspraken met de leveranciers zijn gemaakt.
Iedereen zal het proces van dichtbij kunnen volgen, iedere keer als je op het park komt.
Het werkterrein zal worden uitgezet en  gemarkeerd en wij willen je dringend verzoeken om NOOIT op het werkterrein te gaan lopen.

De planning is als volgt:
  • Op 12 november gaat begonnen worden met het grondwerk. Op het huidige cunet wordt een bed van speciaal M3C zand aangebracht dat goed waterdoorlatend is. De contouren van de plaats waar de padelbanen zullen komen worden zichtbaar als het zandbed door opsluitbanden wordt afgesloten.
  • In het zandbed worden al mantelbuizen aangelegd voor de bekabeling van o.a. de verlichting van de padelbanen. Het zandbed wordt verder ingetrild en uitgevlakt.
  • Op 23 november gaat een 15 cm dikke supersub-laag gestort worden op het zandbed. Die moet uitharden voordat er verder op gewerkt kan worden.
  • Op 6 december zullen 3 “ringen” worden uitgezaagd in het Supersub precies onder de plaatsen waar later de padel-kooien worden geplaatst. In de ringen die zullen worden uitgegraven zal een staalconstructie worden aangebracht voordat de betonnen ringfundering kan worden gestort (7 dec). De ring voor een derde padelbaan in de toekomst wordt dus ook al aangelegd.
  • Ook die betonringen moeten weer uitharden en daarna moet het supersub en de betonfundering worden afgeslepen tot een egaal vlakke ondergrond.
  • Op 12 december is gepland dat de gehele ‘onderbouw’ afgewerkt is en gekeurd kan worden.
  • Op 13 december kan dan gestart worden met het plaatsen van de twee padelkooien en het aanbrengen van het blauwe kunstgras. Daarvoor is een week nodig.
Dat betekent dat we in de tweede helft van december onze eerste padel-afspraken zouden kunnen gaan maken bij TPC Unicum!

Let wel, het weer kan nog wel zorgen voor een kink in de kabel, want bovenstaand is de meest optimistische planning.
Regenbuien of misschien zelfs (nacht)vorst kunnen ons nopen tot het moeten uitstellen van bepaalde werkzaamheden en in de periode van november / december is dat niet alleen denkbeeldig.

Gedurende een gedeelte van de bouw zullen bouwmachines over de toegangspromenade rijden. Die wordt ter bescherming daarvoor afgedekt met zware metalen rijplaten en extra zand. 
Wees extra voorzichtig als je daar overheen fietst, of ben verstandiger, stap even af en loop met de fiets in de hand naar de fietsenstalling. 
Het komt allemaal weer goed! 😀

De bouwcommissie

Hier kun je snel zien hoe een padel baan wordt aangelegd: https://www.youtube.com/watch?v=cr-RkIt5z2k
Bij Unicum krijgen we een panoramakooi, dus met een geheel glazen achterwand:http://jubo-padel.com/types-of-padel-tennis-court/panoramic/

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden
Nederland