De komst van de padelbanen wordt concreter ...

02 november 2018


We hebben allen sinds de opening van het "hernieuwde Unicum" lopen kijken naar “het gat” waar we tennisbaan 8 gewend waren te zien.
Veel leden vragen zich af “Padel, wanneer gaat het beginnen?” De padelkooien zijn inmiddels besteld maar er moet nog een berekening komen van de benodigde funderingsconstructie.
Pas daarna kan een preciezere planning worden gegeven.

De padelkooien kun je zien op http://www.padelcourtsdeluxe.es/index.html
Bij Unicum krijgen we een panorama-kooien, dus met een geheel glazen achterwand zoals je op de foto ziet.
De padelvloer wordt van zandingestrooid blauw kunstgras en voor het frame van de kooi is donkerblauw gekozen.
De bedoeling is dat de banen zo dicht mogelijk tegen de slootkant komen te staan zodat er zo weinig mogelijk overlap komt met het toegangspad.

Het bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden