Internetresreveren

mei 2019:

Internetreserveren niet mogelijk

Het bestuur heeft besloten om het reserveren van banen via Interenet, in ieder geval voorlopig, te deactiveren omdat is gebleken dat dit vooral veel op piekuren werd toegepast, mede door lessende leden, die op die avond ook al een baan tijdens hun les bezetten. Onder andere daardoor kwam een eerlijke verdeling van de baancapaciteit in het gedrang.

Voor de tijden buiten de piekuren is tevoren reserveren ook vaak niet nodig (afhangen wel) en je kunt op de pagina Vereniging / Afhangbord Overzicht zien hoe druk het is op dit moment en hoeveel banen beschikbaar zijn, ook overigens voor de komende dagen.

febr. 2019:
In verband met de invoering van KNLTB-club versie 2.0 met ook nieuwe mogelijkheden voor het afhangbord zijn mogelijkheid om via internet te reserveren tijdelijk beperkt tot de banen 6, 7 8 en 9.

In de rechterkolom op de home-page op de website kunt u zien welke banen beschikbaar zijn voor reserveren via Internet (groen = beschikbaar).
U kunt tussen 4 uur vooruit en tot 4 dagen vooruit een baan reserveren:

 • Op de Website: Mijn Club / Baan afhangen 
 • Met de Clubapp: Afhangen 

De reservering die je maakt wordt per e-mail bevestigd en je kunt deze reserveringen, net als de bardiensten, terugvinden in uw agenda zowel op de website ('Mijn Club') als in de ClubApp bij 'Mijn Agenda'

Reserveren via Internet

CONCEPTTEKST (voorlopig):

TPC Unicum biedt de leden de mogelijkheid via internet een tennis- of padelbaan te reserveren. Padelbanen kunnen ook nog worden gehuurd 
Zo kan men tevoren een speeltijd vastleggen. De banen en de tijden waarop men via internet kan reserveren worden door het bestuur vastgesteld.

Voor het digitaal afhangen gelden de volgende afspraken:

 • Zowel tennis- als padelbanen zijn op bepaalde tijdstippen beschikbaar om via Internet speeltijd te reserveren;
 • Een lid kan via internet maximaal voor 1x per dag een baan reserveren; bij een poging voor een tweede reservering krijg je de mededeling dat je het maximum voor die dag al bereikt hebt. Als je probeert te reserveren op een tijdstip dat je bent ingedeeld voor een (bar)dienst krijg je eveneens een foutmelding. Je kunt wel voor een volgende dag nog een reservering maken; 
 • Een baan kan tot maximaal 4 dagen vooruit en tot uiterlijk 4 uur vóór de speeltijd worden gereserveerd;
 • De reservering moet (door één van de deelnemers) worden gemaakt voor alle leden die op de betreffende baan gaan tennissen;
 • Voor Introducées wordt het introductietarief berekend per afhangactie. Voor reserveringen door niet leden geldt het huur-tarief per uur.
 • Alle deelnemers krijgen een bevestiging per e-mail;
 • Leden die op de reservering staan, dienen 15 minuten voor het aanvangs-tijdstip aanwezig te zijn en via het afhangbord-scherm te bevestigen(, anders vervalt de reservering). Dat geeft u nog even de tijd een kopje koffie te drinken in het paviljoen. Mocht de baan al vrij zijn dan kunt je natuurlijk direct gaan spelen en de koffie achteraf gebruiken!
 • Van niet op komen dagen bij een gemaakte internet-reservering wordt door het systeem notitie gemaakt en geadministreerd.
 • Indien misbruik gemaakt wordt van een KNLTB-ledenpas kan het lid door het bestuur geblokkeerd worden voor Internet-reserveren;
 • De normale regels m.b.t. speelduur zijn van toepassing (15 min speeltijd per persoon);
 • De normale openingstijden van het park zijn van toepassing.

Hoe reserveer ik een baan?:

 • Log in met bondsnummer en wachtwoord op de website of met de ClubApp;
 • Ga naar 'Afhangen' en kies eerst een medespeler;
 • Klik op de knop 'Nieuwe Reservering' linksboven;
 • Je krijgt een reserveringsscherm te zien waar je eigen naam al staat vermeld.
 • Kies medespeler(s) uit de ledenlijst (reservering kan dus door 1 persoon worden gedaan, je krijgt wel allebei een bevestigingsmail);
 • Kies de Datum waarop de baan gereserveerd dient te worden. 
  LET OP: Internetreserveren kan van 4 uur vooruit tot maximaal 4 dagen vooruit);
 • Kies een tijd en een baan waarop de baan gereserveerd dient te worden;
 • Jij en alle medespelers ontvangen een bevestiging per e-mail.

Hoe bevestig ik een baan:

 • minimaal 15 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdstip dienen alle spelers de reservering te bevestigen op het digitaal afhangbord in het clubhuis:
  Klik op bestigen op het scherm en haal uw pasje door de lezer.
 • Als de baan nog in gebruik is heeft U dan nog een kwartiertje om van een lekker kopje koffie te kunnen genieten!

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 71 515 0050

Tennispark Unicum

Haarlemmerweg 99
2334 GD Leiden