Welkom bij T.C. Unicum - Home



 

 

U bent hier: Home › Vereniging › BAR-diensten

Verenigingsdiensten op Unicum

Voor de bardiensten is een uitgebreid INSTRUCTIEBOEK BARDIENSTEN 2017 gemaakt dat u achter de bar kunt vinden.
Een digitale versie kunt u ook HIER op de website lezen!
Wilt u meer wilt zien zijn op een kort INSTRUCTIE-FILMPJE? Klik hieronder!

 • Hoe sluit ik het clubhuis af?
 • Kan ik een baan verhuren?
 • Hoe bekijk ik de digitale ledenlijst?
 • Hoe regel ik introducees?
PRAKTISCHE TIPS REGELING

Om in te schrijven is er een nieuwe bardienstenmodule bij KNLTB.club (via de knop in de rechterkolom):

 • Let Op 1
  Alleen inschrijven voor Vrijwilligers- of Kookdiensten.
  De Barteam-diensten kunnen alleen worden ingeschreven door deelnemers van het barteam.
 • Let Op 2
  Als u voor een dienst heeft ingeschreven kunt u NIET meer zelf uitschrijven, wel een e-mail sturen naar vrijwilligers@tcunicum.nl.
 • Let Op 3
  Helaas krijgt u (nog) geen herinneringsmail voor de bardensten; er wordt hard aan gewerkt om dat weer actief te krijgen!

Ruilen of verkeerd geplande dienst

Mocht je een dienst niet kunnen of verkeerd hebben ingevuld, dan moet je tijdens het seizoen zelf een vervanger vinden door een dienst te ruilen. Je kunt je niet meer voor een vierde dienst inschrijven en vervolgens uitschrijven voor de fout ingevulde dienst.
Als je je dienst hebt geruild dan vragen we dit aan  te melden zodat het ook zichtbaar kan worden gemaakt in afhangbord, correct wordt verwerkt en voor de toegangscontrole goed wordt ingesteld.
Voor vragen: Bel de bardienstcoördinatie: 06-42391651

Toegang tot het clubhuis

Degene die bardienst heeft kan met zijn eigen KNLTB-ledenpasje de deur van het clubhuis openen. Neem het KNLTB ledenpasje dus mee als je bardienst komt draaien. Het werkt als een sleutel voor het clubhuis.

Haal je pasje met de magneetstrip aan de rechterzijde door de kaartlezer die links van de deur is bevestigd. Je hoort het slot open klikken en het lampje knippert even. Je hebt dan enkele seconden de tijd om de deur te openen.
Er wordt door het systeem gelogd wie de deur heeft geopend.

Tijdig aanwezig zijn:

Als je bardienst hebt, zorg dan dat je tijdig aanwezig bent. Kom dus niet precies op het begintijdstip binnenlopen maar een paar minuten eerder. Nieuw dit seizoen is dat de bardiensten een kwartier overlap hebben, om de overdracht te kunnen doen en te voorkomen dat er gaten vallen in het rooster mocht een vrijwilliger net iets te laat zijn.

Ochtend-dienst:
Middag-dienst:
Namiddag-dienst:
Avond-dienst:
09.00 - 12.45uur (LET OP ***)
12.30 - 16.15 uur
16.00 - 19.45 uur
19.30 tot 23.59 uur of later inclusief afsluiten.

Als er géén evenementen zijn gepland, wordt het clubhuis tussen 12.30 en 16.00 uur gesloten, omdat het dan altijd heel erg rustig is. De toiletten blijven wel toegankelijk. Unicum-leden kunnen naar het toiletgedeelte via de zij-ingang met behulp van hun KNLTB-ledenpasje. Aan de rechterkant van die deur is een kaartlezer aangebracht. Haal je pasje, met de magneetstrip aan de rechterzijde, door de kaartlezer en je hoort het slot openklikken en ziet het lampje even kmipperen. Je hebt dan enkele seconden de tijd om de deur te openen.
Er wordt door het systeem gelogd wie de deur heeft geopend.

LET OP ***
Als er geen evenement is, wordt er geen middag-dienst gepland.
De ochtenddienst wordt dan dus niet afgelost en het clubhuis zal gesloten zijn tussen 12.30 en 16.00 uur.

Procedure afsluiten clubhuis:

 • De clubhuis-deur aan de Merenwijk-zijde aan de binnenzijde handmatig op slot draaien.
 • De toegangsdeur van het clubhuis met de sleutel uit de kassa op slot draaien. (er zijn meerdere sloten).
 • De sleutelbos in de kassa terug leggen en zorgen dat alle lichten etc. uit zijn.
 • Het clubhuis verlaten via de gang naar de toiletten.
 • De tussendeur naar de toiletten handmatig goed dicht duwen.
 • Bij het verlaten van het clubhuis de buitendeur naar de toiletten ook goed dicht duwen.

 • De buitendeur naar de toiletten kan door alle leden worden geopend met hun KNLTB-ledenpas (voor gebruik van de toiletten)
 • De geplande barbezetting kan vanuit de toiletten ook de tussendeur naar het clubhuis openen met hun KNLTB-ledenpas.
 • Eenmaal in het clubhuis de deuren naar buiten en ook het achterhek ontsluiten met de sleutel uit de kassa.

Contact bij eventuele problemen

De telefoon kun je vinden in de kast tussen de bar en de keuken. Bij problemen die direct opgelost moeten worden, kun je een van de contactpersonen bellen die vermeld staan op de binnenkant van de kastdeur. Andere niet dringende zaken, ervaringen of adviezen (b.v. spullen die niet meer voorradig zijn) kun je vermelden in het boek dat bij de kassa ligt.
Voor verdere vragen: Bel de bardienstcoördinatie: 06-42391651

Bij binnenkomst

Als je op de reguliere tijd met je pasje binnen komt is het alarm al voor je uitgeschakeld. De ochtend-dienst kan de sleutels uit de kassa gebruiken om ook het achterhek naar de Merenwijk open te maken.
Als de kassa of de pin-automaat nog niet aan staat moet je deze aanzetten volgens de instructie bij de kassa.

Wat te doen als bij regen de banen onbespeelbaar zijn?

Als je kunt beoordelen dat de banen niet bespeelbaar zijn en ook niet zullen worden tijdens jouw dienst, overleg dan telefonisch even met de contactpersoon. Het kan zijn dat het clubhuis open moet blijven omdat spullen worden afgeleverd of omdat er toch andere activiteiten zijn.

Even rustig?

De keuken en kantine worden regelmatig schoon gemaakt. Maar het gebruik is intensief. Zorg dat je achter de bar en in de keuken zaken schoon en opgeruimd houdt. Problemen altijd even melden zodat eventueel noodzakelijke acties kunnen worden ondernomen.
Denk er ook aan om de tafels in het clubhuis af te nemen of na een regenbuitje de stoelen op het terras even droog te maken.

De stofzuiger, extra toiletpapier of papieren handdoekjes kun je, als die nodig zijn, vinden in de kast tussen de dames- en herentoiletten. Ook daarvan ligt de sleutel in de kassa.

Wie doen er bardienst?

Ieder senior lid van 18 jaar en ouder is verplicht bardiensten of keukendiensten te doen voor TC Unicum. Commissieleden en leden van 75 jaar en ouder zijn vrijgesteld. Met die diensten krijg je punten: voor bardiensten 2 punten en voor keukendiensten ook 2 punten. Een lid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 6 punten heeft. Je mag natuurlijk ook vaker als je het leuk vindt of de club meer wilt ondersteunen. 

Het doen van deze diensten is onlosmakelijk verbonden aan je lidmaatschap van TC Unicum. Uitgezonderd van de verenigingsdiensten zijn de leden tot 18 jaar (in verband met de Drank en Horecawet) en ereleden (tenzij ze zelf graag bardiensten willen draaien). Leden die in het bestuur zitten in 2016 of commissiewerk doen in 2016 hebben daarmee aan hun verplichting van de verenigingsdiensten voldaan, maar zijn vrij om zich in te schrijven voor de diensten.

Alle leden die in het verleden actief zijn geweest voor de club, maar in het seizoen 2016 niet in een commissie of in het bestuur zitten, draaien de verenigingsdiensten tenzij ze hebben aangegeven te willen afkopen.

Ben je langdurig geblesseerd of zijn er andere redenen waardoor je niet in staat bent om de verenigingsdiensten te draaien, dan kan in bijzondere gevallen ontheffing van de diensten aangevraagd worden. Die ontheffing moet schriftelijk worden verleend door het bestuur. Stuur in dat geval een email naar . Met de inhoud van deze e-mails zal vertrouwelijk omgegaan worden.

Nieuwe leden, die na start van het seizoen lid worden, moeten naar rato van het aantal maanden dat ze lid zijn verenigingsdiensten doen. Het seizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober.

Lid geworden tussen Te behalen punten
1 april 2016 - 1 mei 2016 6 punten
1 mei 2016 - 1 juni 2016 6 punten
1 juni 2016 - 1 juli 2016 4 punten
1 juli 2016 - 1 aug. 2016 4 punten
1 aug. 2016 - 1 sept. 2016 2 punten
1 sept. 2016 - 1 okt. 2016 2 punten
1 okt. 2016 - 1 nov. 2016 0 punten

Inschrijven

Inschrijven voor de diensten gaat via Internet. Je kunt de kop in de rechterkolom van de website gebruiken, De uitleg inschrijven bardiensten 2017 is te vinden in het archief op onze website.
Voor het inschrijven heb je jouw bondsnummer en het KNLTB.club wachtwoord nodig. Wanneer je dat niet meer weet, kun je dat opnieuw aanvragen in het inlogscherm.
Leden moeten diensten hebben ingepland voor het aantal punten zoals in bovenstaande tabel is opgenomen (bardienst 2 punten, keukendienst 1 punt) òf hebben laten weten dat men de diensten wil afkopen (zie hieronder). Wanneer je nog niet voor alle diensten kunt inschrijven (b.v. omdat werkroosters nog niet bekend zijn), maar de diensten niet wil afkopen, stuur dan een mail naar  .

Afkopen

De diensten kunnen worden afgekocht à € 25,— per dienst van 2 punten en € 12,50 per dienst van 1 punt. Afkopen van alle diensten (6 punten) kan dus voor75 euro per seizoen.  Stuur, als je één of meerdere diensten wilt afkopen, een e-mail naar:

Incasso bij niet inschrijven of reageren

Gedurende het seizoen zullen we in het systeem kijken of er nieuwe leden zijn bijgekomen en deze dan vragen een aantal diensten in te plannen voor een bepaalde datum. Wanneer je na twee rappels dan nog niet alle diensten hebt ingepland of hebt aangegeven dat je één of meer diensten wilt afkopen, dan zal € 12,50 per punt geïncasseerd worden.

Communicatie via e-mailadres in ledenadministratie

Alle communicatie over de verenigingsdiensten wordt gestuurd naar het e-mailadres, dat bijde ledenadministratie van Unicum bekend is. Controleer via MijnUnicum / Wijzig lidgegevens of het juiste e-mailadres in de ledenadministratie is opgenomen! U kunt het zelfs aanpassen in de ClubApp

Niet op komen dagen voor een dienst

Als je voor een dienst hebt opgegeven en je komt niet opdagen, dan zal daarvoor 50 euro worden aangerekend (ongeacht het type dienst). Dit bedrag wordt per incasso geïnd.

Bardiensten

De bardiensten lopen in principe van maandag tot en met vrijdag van:

 • Ochtend-dienst 09.00 - 12.45uur
 • Middag-dienst 12.30 - 16.15 uur (LET OP ***)
 • Namiddag-dienst 16.00 - 19.45 uur
 • Avond-dienst: 19.30 tot 24:00 uur of later inclusief afsluiten.

Op zaterdag, zondag tijdens de competitie of tijdens andere bijzondere zaterdagen of zondagen start de bardienst om 08.30 in verband met tijdige ontvangst van de bezoekende spelers. Op sommige dagen wijken de roosters die dag soms af in verband met een specifieke planning van activiteiten.

Tijdens evenementen zijn er ook keukendiensten in de kalender opgenomen. Deze diensten houden het maken van broodjes, soep etc. t.b.v. de lunch of het verzorgen van hapjes. Deze keukendiensten kennen tijden van 11:00-14:30.

Introduceren van niet-leden

Achter de bar bij de kassa ligt een tablet waar digitaal een steeds up-to-date ledenlijst op staat. Leden die iemand willen introduceren kunnen, na betaling van het introductiegeld, daar extra rechten krijgen om dubbel (óók voor de introducee) te kunnen afhangen door te klikken op het vergrootglas met een plus achter de naam en vervolgens de datum van die daag aan te geven.
Vanaf 1 juni kan er geïntroduceerd worden. De barbezetting beoordeelt of gezien de drukte op het park daarvoor gelegenheid is. Voor introductie is een reglement opgesteld.

Sleuteladressen

Damir Galjer,
Jac. P. Thijsselaan 6
Tel 071-4035272
of 06-5329 8456
Tonie Stoffel
Kruisbes 43
Tel 071-5227919

Deze adressen zijn op loopafstand van het clubhuis.
Voor vragen: Bel de bardienstcoördinatie: 06-42391651.

Zoek in site:
Loginstatus:

Verwijs-knoppen:

Eten Bestellen !



Internet-afhangen
in afhangbord.nl


Ledenlijst bij
afhangbord.nl

bardienst
Rooster+inschrijven
in mijn.KNLTB.club


Ladder competitie bij
sportconnexions.nl


Overzicht Baanbezetting
bij afhangbord.nl

Logo Sponsorkliks
SponsorKliks-pagina TC Unicum

 

Bedankt voor het bezoeken van Welkom bij T.C. Unicum - Kom snel terug.

Historie
Park en route
Bestuur
Commissies
Vacatures
Nieuwsbrieven
Lidmaatschap
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier 2
BAR-diensten
TennisLes
Wintertennis
Baanreserveringen
Internet afhangen
KNLTB Clubapp
Sponsors
Donateurs
Vrienden
Sponsor opties
Sponsorkliks
Unicum Clubladder
INFO Voorjaarscomp.
INFO Najaarscomp
Teams voorjaar 2017
Zondag Avond 2017
Teams najaar 2017
Evenementenoverzicht
26/3 Open dag
Vrijdag Rackettrekken
30/6 Mid-Zomer-Avond
22/7 Senioren Toernooi
23/8 Onderlinge 2017
Externe toernooien
Herendubbels
Gedragsregels
Evenementen en foto's
Jeugdcommissie
Tenniskids
Whoznext
16/10 Jaap Noordman
Info voor ouders

Ogenblik a.u.b. ...