Welkom bij T.C. Unicum - Home 

 

U bent hier: Home › BAR-diensten

Verenigingsdiensten op Unicum

Wie doen er bardienst?

Ieder senior lid van 18 jaar en ouder is verplicht bardiensten of keukendiensten te doen voor TC Unicum. Met die diensten krijg je punten: voor bardiensten 2 punten en voor keukendiensten 1 punt, omdat bardiensten meestal twee keer zo lang duren als keukendiensten. Een lid heeft aan zijn verplichtingen voldaan als hij 6 punten heeft.

Het doen van deze diensten is onlosmakelijk verbonden aan je lidmaatschap van TC Unicum. Uitgezonderd van de verenigingsdiensten zijn de leden tot 18 jaar (in verband met de Drank en Horecawet) en ereleden (tenzij ze zelf graag bardiensten willen draaien). Leden die in het bestuur zitten in 2016 of commissiewerk doen in 2016 hebben daarmee aan hun verplichting van de verenigingsdiensten voldaan, maar zijn vrij om zich in te schrijven voor de diensten.

Alle leden die in het verleden actief zijn geweest voor de club, maar in het seizoen 2016 niet in een commissie of in het bestuur zitten, draaien de verenigingsdiensten tenzij ze hebben aangegeven te willen afkopen.

Ben je langdurig geblesseerd of zijn er andere redenen waardoor je niet in staat bent om de verenigingsdiensten te draaien, dan kan in bijzondere gevallen ontheffing van de diensten aangevraagd worden. Die ontheffing moet schriftelijk worden verleend door het bestuur. Stuur in dat geval een email naar . Met de inhoud van deze e-mails zal vertrouwelijk omgegaan worden.

Nieuwe leden, die na start van het seizoen lid worden, moeten naar rato van het aantal maanden dat ze lid zijn verenigingsdiensten doen. Het seizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober.

Lid geworden tussen Aantal te behalen punten
1 april 2016 1 mei 2016 6 punten
1 mei 2016 1 juni 2016 6 punten
1 juni 2016 1 juli 2016 4 punten
1 juli 2016 1 augustus 2016 4 punten
1 augustus 2016 1 september 2016 2 punten
1 september 2016 1 oktober 2016 2 punten
1 oktober 2016 1 november 2016 0 punten

Inschrijven

Inschrijven voor de diensten kan vanaf 1 maart tot en met 21 maart 2016. De handleiding is te vinden in het archief op onze website. Voor 22 maart moet je diensten hebben ingepland voor in totaal 6 punten (bardienst 2 punten, keukendienst 1 punt) of hebben laten weten dat je de diensten afkoopt (zie hieronder). Wanneer je nog niet voor 22 maart voor alle diensten kan inschrijven (bijv. omdat werkroosters nog niet bekend zijn), maar de diensten niet wil afkopen, stuur dan een mail naar . Wanneer je dan niet voor 31 oktober 2016 voor 6 punten diensten hebt gedaan, zal 12,50 per 1 punt worden geïncasseerd.

Afkopen

De diensten kunnen worden afgekocht à 25 euro per bardienst en 12,50 per verenigingsdienst (tarief 2016). Afkopen van alle diensten (6 punten) kan dus tegen 75 euro per seizoen. Als je één of meerdere diensten wilt afkopen, moet dit voor 22 maart 2016 gemeld worden bij Inger Snijders:

Incasso bij niet inschrijven of reageren

De leden die zich na 1 april 2016 niet hebben ingeschreven noch een e-mail hebben verstuurd met de melding dat ze de diensten willen afkopen, zullen nog eenmaal een reminder krijgen alsnog te reageren. Als op 1 mei 2016 nog altijd geen reactie is geweest, hetzij afkopen, hetzij inschrijven, dan zal de 75 euro afkoop geïncasseerd gaan worden.

Ruilen of verkeerd geplande dienst

Mocht je een dienst niet kunnen of verkeerd hebben ingevuld, dan moet je tijdens het seizoen zelf een vervanger vinden door een dienst te ruilen. Je kan je niet meer voor een vierde dienst invullen en uitschrijven voor de ‘verkeerde dienst’. Als je je dienst hebt geruild dan vragen we dit te melden aan , zodat het ook zichtbaar is in het afhangbord en correct wordt verwerkt.

Niet op komen dagen voor een dienst

Als je voor een dienst hebt opgegeven en je komt niet opdagen, dan zal daarvoor 50 euro worden aangerekend (ongeacht het type dienst). Dit bedrag wordt per incasso geïnd.

Bardiensten

De bardiensten lopen in principe van maandag tot en met vrijdag van:

  • 09.00 - 12.45uur
  • 12.30 - 16.15 uur (LET OP ***)
  • 16.00 - 19.45 uur
  • 19.30 tot 23.59 uur of later inclusief afsluiten.

Op zaterdag, zondag tijdens de competitie of tijdens andere bijzondere zaterdagen of zondagen start de bardienst om 08.30 in verband met tijdige ontvangst van de bezoekende spelers. Op sommige dagen wijken de roosters die dag soms af in verband met een specifieke planning van activiteiten.

Tijdens evenementen zijn er ook keukendiensten in de kalender opgenomen. Deze diensten houden het maken van broodjes, soep etc. t.b.v. de lunch of het verzorgen van hapjes. Deze keukendiensten kennen tijden van 11:00-13:00/13:30 en van 13:30-16:00.

LET OP ***
Het clubhuis is dit seizoen altijd open als er een evenement is (competitie, toernooi, patattennis, etc.). Maar als er geen evenement is, is er tussen 12.30 en 16.00 uur vaak niemand op het park aan het tennissen. Het is dan zonde om toch iemand achter de bar te hebben. Daarom is op die dagen het clubhuis dicht tussen 12.30 en 16.00 uur. Voor het openen en sluiten geldt dan het volgende:

  • De gemeente doet het park en clubhuis 's ochtends open.
  • De bardienst sluit om 12.30 uur het clubhuis af (NIET het park). Sleutel graag via het gat in de achterdeur. 
  • Op ma, di en do doet de BSO open, op wo en vr de trainers van Match. 
  • De bardienst om 16.00 uur vindt dus een open clubhuis. Graag de sleutels weer in de kassalade leggen. 

Voor vragen: bel de bardienstcoördinatie: 06-42391651.

Tijdig aanwezig zijn:

Als je bardienst hebt, zorg dan dat je tijdig aanwezig bent. Kom dus niet precies op het tijdstip maar een paar minuten eerder. Nieuw dit seizoen is dat de bardiensten een kwartier overlap hebben, om even overdracht te kunnen doen en te voorkomen dat er gaten vallen in het rooster mocht een vrijwilliger net iets te laat zijn.

Werkzaamheden

De keuken en kantine worden regelmatig schoon gemaakt. Maar het gebruik is intensief. Als de bardienst rustig is, dan is het dan ook de bedoeling dat er schoonmaakwerkzaamheden verricht worden, bijv. het schoonmaken van de tafels (binnen en op het terras). Hiermee voorkomen we dat de bar en keuken onnodig vervuilen.

Overig

De gemeente opent de kantine elke werkdag . De afspraak is dat de werknemers van de gemeente moeten wachten totdat de kantinemedewerker van Unicum er is.

Als er geen evenementen zijn gepland, is het clubhuis dicht tussen 12.30 en 16.00 uur, omdat het dan altijd heel erg rustig is. WC's blijven wel toegankelijk. Op maandag, dinsdag en donderdag doet de BSO het clubhuis weer open om 15.00 uur. Op woensdag en vrijdag doen de trainers van Match dat (om 16.00 uur). Dat betekent dat de bardienst van 16.00 uur gewoon in het clubhuis kan.

Sleuteladressen op loopafstand van Unicum zijn:

Damir Galjer,
Jac. P. Thijsselaan 6
Tel 071-4035272
of (mogelijk niet thuis) 06-5329 8456
Tonie Stoffel
Kruisbes 43
Tel 071-5227919

Zoek in site:
Loginstatus:

Verwijs-knoppen:

Eten Bestellen !Internet-afhangen
in afhangbord.nl


Ledenlijst bij
afhangbord.nl

bardienst
Rooster+inschrijven
in mijn.KNLTB.club


Ladder competitie bij
sportconnexions.nl


Overzicht Baanbezetting
bij afhangbord.nl

Logo Sponsorkliks
SponsorKliks-pagina TC Unicum

 

Bedankt voor het bezoeken van Welkom bij T.C. Unicum - Kom snel terug.

Historie
Park en route
Bestuur
Commissies
Vacatures
Nieuwsbrieven
Lidmaatschap
Aanmeldingsformulier
Aanmeldingsformulier 2
BAR-diensten
TennisLes
Wintertennis
Baanreserveringen
Internet afhangen
KNLTB Clubapp
Sponsors
Donateurs
Vrienden
Sponsor opties
Sponsorkliks
Unicum Clubladder
INFO Voorjaarscomp.
INFO Najaarscomp
Teams voorjaar 2017
Zondag Avond 2017
Teams najaar 2017
Evenementenoverzicht
26/3 Open dag
Vrijdag Rackettrekken
30/6 Mid-Zomer-Avond
22/7 Senioren Toernooi
23/8 Onderlinge 2017
Externe toernooien
Herendubbels
Gedragsregels
Evenementen en foto's
Jeugdcommissie
Tenniskids
Whoznext
16/10 Jaap Noordman
Info voor ouders

Ogenblik a.u.b. ...